Installation recommendation

 • A szekrény mindkét oldalát meg kell tudni közelíteni.
 • Célszerű az épületfalak vagy tereptárgyak mellett közlekedési utakat biztosítani.
 • A telekhatár olyan részének kiválasztása célszerű, amely védett a káresetektől.
 • A szekrény telepítési helye ne legyen “vízgyűjtő”.
 • A szekrény telepítésénél figyelembe véve a szekrény méreteit, annál 10-10 cm-el nagyobb, 60 cm mély alapterületű gödör ásása szükséges Az összeszerelt szekrényt (lábazattal),a gödörbe kell behelyezni és ideiglenesen rögzíteni. (A “lábazatmélység” 50-60 cm!) A szekrényen a “Telepítési magasság” (talajszint) jelölve van! Ha a talajviszonyok megkívánják, beton járólapokra kell a lábazatot rácsavarozni és ezzel együtt kell a szekrényt telepíteni.
 • A szekrény és a lábazat mellső, ajtó alatti takarólemezeit az ajtó levétele után, felülről lefelé haladva csavarosan le kell bontani a kábelek beköthetősége és rögzítése érdekében.
 • A szekrény földelővezető csatlakozatására szolgáló bekötőkapcsára (PEN sín alsó vége) érintésvédelmi célú földelést kell csatlakoztatni. Ennek műszakilag megfelelő megoldásaként legcélszerűbb a villamos energiával ellátott épület földelő rendszeréről a mért fővezetékként szolgáló kábellel azonos nyomvonalon “visszavezetni” a földelővezetőt. Ehhez legalább 100 mm2 keresztmetszetű, korrózió elleni védelem szempontjából megfelelő (horganyzott) köracél ajánlott. Ha ennek a visszavezetésnek a hossza a 3-4 métert meghaladja, akkor célszerű ezen felül a szekrénynél önállóan is megfelelő értékű földelő szondát telepíteni.
 • A csatlakozókábelek fektetésére, szerelésére a vonatkozó szabványok és az áramszolgáltatók általános előírásai érvényesek. A jelöléseket az összetartozó kábeleken egyértelműen biztosítani kell.
 • A kábelszerelési munkák elvégzése után a mellső takaróelemeket fordított sorrendben kell visszahelyezni, az ajtó a stiftek bepattintásával visszaszerelhető.
 • Ezt követően a kitermelt talajt felhasználva döngölten, rétegesen tömörítve kell a végleges, stabil rögzítést elérni, miközben vízmértékkel a beállítást mindkét irányban folyamatosan ellenőrizzük. Ajánlott a talajkipárolgás csökkentés érdekében száraz homok vagy páramegfogó granulátum alkalmazása.
 • A szekrény anyaga elviseli az aszfaltozás okozta hő- és vegyi hatásokat, így a környezet aszfaltburkolása sem okoz problémát. Ilyen esetben azonban a szekrénytől kifelé kismértékű lejtést kell kialakítani, hogy a csapadék a szekrény tövében ne gyűljön össze.
 • A szekrényajtó alatti takarólemezek csavarosan bonthatóak, így az utólagos kábelbekötés is egyszerűen megoldható.

Kiegészítés:

A szekrények telepítése során a tervező és a helyi Áramszolgáltató előírásait maradéktalanul be kell tartani.